«Мистер галстук – миссис Бантик» – игровое шоу (6+).